Dag van het huiswerk: 9 maart 2019

Huiswerk….het woord dat in menig huishouden de bron is van eindeloze dagelijkse discussies. Vandaag is de dag van het huiswerk….op zaterdag nog wel…..

Bij StudieBox leren we onze leerlingen dat je nieuwsgierig moet zijn naar allerlei onderwerpen en antwoord moet zoeken op de WWWWH-vragen. Hier dus nu de WWWWH over huiswerk!

Wie maakt er huiswerk?

Iedereen die naar school gaat maakt huiswerk in Nederland vanaf ongeveer groep 3. In groep 3 begint het voorbereiden van een spreekbeurt en het eindigt in het afstudeerjaar van de vervolgopleiding met een scriptie.

Wat is huiswerk?

Bij huiswerk onderscheiden we maakwerk en leerwerk.

Maakwerk wordt opgegeven door docenten zodat je kan oefenen met de stof die je uitgelegd hebt gekregen. Kan je toepassen wat je zojuist uitgelegd hebt gekregen? Ook kan je docent jouw huiswerk als indicatie gebruiken of je de lesstof wel begrijpt.

Leerwerk is ter voorbereiding van je toetsen. Toetsen kunnen proefwerken , schriftelijke overhoringen, mondelinge overhoringen of onverwachte overhoringen zijn. Daarbij moet jij laten zien dat je de lesstof beheerst (reproductie), dat je het echt begrijpt (inzicht) en kan toepassen.

Wat is het doel van huiswerk?

De doelen van huiswerk zijn volgens Pedro de Bruyckere (Blogcollectief Onderzoek Onderwijs ) grofweg in te delen in vier thema’s:

 

  • oefenen of herhalen van wat geleerd is in de klas
  • voorbereiden op komende lessen
  • extensie, het toepassen en gebruiken van wat geleerd is in een nieuwe situatie
  • samenvoegen van vaardigheden, dit gebruik je voor werkstukken en projecten

Andere doelen die genoemd worden en gedeeltelijk vergelijkbaar zijn, zijn zelfstandig leren werken, oefenen met de lesstof en een brug slaan tussen leren op school en thuis.

Waarom krijg je huiswerk?

Dit roept elke leerling dagelijks terwijl hij zwoegend boven zijn boeken vol wanhoop hangt….WAAAAAAROM?

Huiswerk bestaat ongeveer sinds de tweede helft van de 19de eeuw. Huiswerk was, naast de openbare lessen die ouders zo nu en dan konden bijwonen, een manier om ouders te informeren over ‘de opvoeding en de ontwikkeling die de school bedoelt’. Maar bovenal werd het huiswerk gegeven als middel ‘ter bevestiging van het vroeger geleerde’. De pedagoog en hoofdonderwijzer Jan Geluk stelde in 1882 in zijn ‘Woordenboek voor opvoeding en onderwijs’ een aantal regels op waaraan het huiswerk moest voldoen. ‘Het moet hem een zeker kwantum aan opmerkzaamheid en nadenken kosten, zonder zijn krachten te boven te gaan’.

Later, in de periode voor de Tweede Wereldoorlog ontstond huiswerk dat er vooral op gericht was om lesstof uit het hoofd leren, de rijtjes, de tafels, wat na schooltijd thuis werd gedaan. Na de Tweede Wereldoorlog werd het geven van huiswerk steeds vrijer, minder gebonden aan regels zoals hierboven genoemd en ontstonden er ook bewegingen voor huiswerkvrije scholen (ik hoor het gejuich van leerlingen al op de achtergrond).

Wat zijn dan de voordelen van huiswerk? De NRO onderzocht dit. Conclusie van dit onderzoek: Huiswerk maken zorgt ervoor dat leerlingen betere cijfers halen. Hoe meer tijd leerlingen besteden aan huiswerk, des te hoger de leerprestaties. Oudere leerlingen profiteren meer van het maken van huiswerk dan jongere leerlingen. Daarnaast beïnvloedt de feedback van de docent op het huiswerk ook het effect van huiswerk op de leerprestaties. Meer weten over het onderzoek naar het effect van huiswerk op het leerrendement?  Het onderzoek lees je hier: NRO

Zijn er dan ook nadelen? In het artikel vind je 6 mythes over huiswerk. Huiswerk kan zorgen voor een negatief gevoel t.o.v. school en ouders. Door huiswerk neemt de hoeveel tijd voor ontspanning af en de hoeveelheid stress toe. Moeders veranderen in huiswerkheksen en vaders schreeuwen hun kroost autoritair toe dat er harder gewerkt moet worden. Huiswerk heeft alleen effect wanneer de leerlingen open staan voor het leren.

Wanneer maak je huiswerk?

Hier komt de planning om de hoek kijken. Bij een goede reeele planning hoort dat je op tijd begint, je weet goed wanneer je tijd hebt voor je huiswerk,  je jouw huiswerk in blokken verdeeld en een flinke dosis discipline. Bij Plenda (planagenda) gebruiken ze hiervoor bijvoorbeeld het 6-stappenplan: plannen in 6 stappen

Hoe maak je huiswerk?

Pas de juiste leerstrategieën toe! Kies wat bij jou past. Je vindt allerlei leerstrategieen op de blog van StudieBox, YouTubekanaal van StudieBox, Facebook en Instagram van StudieBox en op de Pinterestpagina. Meer hulp nodig? Neem contact met ons op! info@studiebox.net