“Saaaaaaaaai” zegt leerling M. al gapend op mijn enthousiaste aankondiging dat we de gemaakte toets gaan bespreken.

Saai, ja dat is het natuurlijk ook wel een beetje. Je hebt de toets al gemaakt en je mag je antwoorden niet aanpassen. Verleden tijd dus.

Toch bespreek ik mijn toetsen altijd uitvoering na. Niet op de allerlaatste plaats omdat ik zeer slecht ben in het optellen en het uitrekenen van het behaalde cijfer. Niet geheel onverstandig dus om als leerling mijn gegeven cijfer te controleren. Leerlingen weten dat inmiddels ook en hebben er een sport van gemaakt om mijn fouten op te sporen.

De echte reden echter voor mij om samen naar de gemaakte toetsen te kijken is om leerlingen van feedback te voorzien en ze voor hen passende leerstrategieën aan te bieden. Wat zijn je verbeterpunten? Waar moet je meer aandacht aan schenken bij het studeren? Wat beheers je al heel erg goed?

Door als docent hier aandacht aan te schenken, maak je leerlingen meer bewust van hun leerproces. Wat pak je als leerling al goed aan en wat heeft meer van jouw aandacht nodig?

Wanneer je als docent gebruik maakt van RTTI kan je de toets nabespreking optimaliseren door naar aanleiding van de RTTI scores leertips en strategieën aan te bieden aan je leerlingen.

Voor niet-onderwijsmensen onder ons, RTTI staat voor:

R: reproductie: stof uit je hoofd leren, bijvoorbeeld begrippen en woordenlijsten uit je hoofd leren.

T: wat is voorgedaan in de les/ boek, pas je zelf toe. De opdracht is herkenbaar uit bijvoorbeeld het

werkboek.

T(2): je past de leerstof toe, maar in een nieuwe situatie.

I: zelf voorbeelden bedenken, iets uitleggen, opdrachten volgens methodes oplossen die niet in de les besproken zijn.

Een leerling die uitvalt op reproductie kan bijvoorbeeld gebruik maken van de leerstrategie van Bloon.

            Stap 1 Maken

 • Zorg voor kleine kaartjes
 • Schrijf op de ene kant het woord wat je moet leren in de vreemde taal.
 • Controleer of je het woord echt goed geschreven hebt
 • Schrijf op de andere kant de betekenis van het woord in het Nederlands

Stap 2 Pas Bloon toe

 • Bekijk het woord in de vreemde taal
 • Lees het woord hardop
 • Draai het kaartje om
 • Schrijf het woord (in de vreemde taal) op een ander papiertje
 • Draai het kaartje weer om en kijk of je het goed geschreven hebt
 • Had je het goedàkaartje op de rechterstapel
 • Had je het fout àkaartje op de linkerstapel
 • Als je alle kaartjes hebt gehad, doe je de stappen van Bloon nog eens met de linkerstapel
 • Je bent klaar als alle kaartjes op de rechterstapel liggen of als er 25 minuten voorbij zijn.
 • Herhaal dit 5 dagen lang (herhalen zorgt ervoor dat het in je hoofd blijft zitten)

Dit kan natuurlijk een stuk hipper en meer van deze tijd door de app van bijvoorbeeld Quizlet in te zetten. Hetzelfde principe maar dan digitaal op je smartphone.

Val je uit op toepassen? Probeer dan de leerstrategie van transformeren. Transformeren is omzetten, veranderen, anders kijken. Je gaat verschillende oplossingen bedenken bij de voorbeelden uit de leerstof van je boek.

 1. Maak variaties op de vaste volgorde van berekeningen. Verander getallen bijvoorbeeld eens in hele grote of juist in hele kleine getallen. Ook kan je verhoudingen aanpassen, of neem je negatieve in plaats van positieve getallen.
 2. Zoek een stuk tekst, brief of mail. Zet deze tekst om in de verleden tijd in plaats van de tegenwoordige tijd (of andersom). Of maak van de hij-vorm een ik-vorm.

Val je uit op inzicht? Pas dan de leerstrategie toe van professor Feynman.

YouTube uitleg Feynman door Sprouts : Vertel de leerstof hardop na in je eigen woorden (dus zonder moeilijke begrippen). Doe net alsof je tegen een publiek praat bestaande uit jonge kinderen. Wanneer je even niet uit je woorden komt, weet je dat je dat stuk nog goed moet leren!

Dus, nabespreken die toetsen en ervan leren!

https://youtu.be/3S3pBy3OrTg